هود لامینار

تاریخ بروز رسانی : 1399/03/29

شماره تماس آزمایشگاه :07633710405 (1852)
عنوان دستگاه :Laminar Flow Hood
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ذرات معلق µm 0.03 μm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
استریل کردن فضای کار توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14 ارائه خدمات با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ساغر نای بندی زاده كارشناس 07633710405 (1852)