انکوباتور کربن دی اکسید دار

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/06

شماره تماس آزمایشگاه :07633710405 (1852)
عنوان دستگاه :CO2 Incubator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
CO2 درصد 0.1
رطوبت درصد 0.5
دما درجه سانتیگراد 0.5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نگهداری سلول ها تحت دما و درصد CO2 تعیین شده توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ساغر نای بندی زاده كارشناس 07633710405 (1852)