دستگاه تبخیر کننده چرخان

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/24

شماره تماس آزمایشگاه :07633710405 (1852)
عنوان دستگاه :Rotary Evaporator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی حلالهای آلی از آبی توسط آزمايشگاه 800000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 10
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
بهاره رفیعی رضوانی کارشناس ارشد 07633710405 (1852)