خشک کن انجمادی

تاریخ بروز رسانی : 1401/08/18

شماره تماس آزمایشگاه :07633710405 (1852)
عنوان دستگاه :Freeze Dryer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :نمونه های میکروبی و حاوی حلال های آلی را نمی توان با این دستگاه خشک کرد.
توضیحات:در لوله فالکون 15ml حداکثر تا حجم 5ml , و در لوله فالکون 50ml حداکثر تا حجم 10ml ریخته شود. پس از پذیرش نمونه، به مدت 24 ساعت نمونه ها در دمای منفی 10 درجه سانتیگراد قرار می گیرد تا یخ بزند و سپس فرایند فریز درایینگ روی آن انجام می شود. نمونه در میکروتیوب، فالکون و بشر شیشه ای پذیرفته می شود.

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خشک کردن تحت خلا درجه سانتیگراد -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خشک کردن تحت خلا توسط آزمايشگاه 150000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 10
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
بهاره رفیعی رضوانی کارشناس ارشد 07633710405 (1852)