دستگاه مقایسه گر رنگ روغن

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/16

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :051-38441628
عنوان دستگاه :Oil Comparator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری رنگ مشتقات نفتی درصد در صد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری رنگ مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه 180000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
جلیل مرادی تكنسين 051-38441628
علی آقایی كارشناس 051-38441628