آون

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/21

خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی
شماره تماس آزمایشگاه :051-38441628
عنوان دستگاه :Oven
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
افزایش دما تا 240 درجه سانتیگراد درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
گرم کردن مواد تا دمای 240 درجه سانتی گراد توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد حسن زاده كارشناس 051-38441628
جلیل مرادی تكنسين 051-38441628
علی آقایی كارشناس 051-38441628
حسین عبدالهی فرد كارشناس 051-38441628