کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1396/11/07

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :36139649-071
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی مواد Absorbance -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی مواد توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ساعت اداری ساعت اداری
یکشنبه ساعت اداری ساعت اداری
دوشنبه ساعت اداری ساعت اداری
سه شنبه ساعت اداری ساعت اداری
چهارشنبه ساعت اداری ساعت اداری
تجهیزات جانبی این دستگاه : آشکار ساز UV
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمدمهدی یزدانی كارشناس 36139649-071