طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته 

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :36139649-071
عنوان دستگاه :Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer
زمینه های کاربردی :علوم پايه
محدودیت های دستگاه :کمبود هلیوم مایع
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ساختمان مولکولی ------ .

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آماده سازی نمونه توسط آزمايشگاه
طیف سنجی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 15:30
یکشنبه 7:30 15:30
دوشنبه 7:30 15:30
سه شنبه 7:30 15:30
چهارشنبه 7:30 15:30
تجهیزات جانبی این دستگاه : ذخیره کننده برق, پمپ هوا
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي