میکروسکوپ نیروی اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1400/03/19

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
عنوان دستگاه :Atomic Force Microscope 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذرات و خواص ساختاری سطوح مواد nm 0.01 nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
عکس برداری و شبیه سازی سطوح رسانا و نیمه رسانا- ارائه تصاویر دوبعدی و سه بعدی و رنگ آمیزی آن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فلوریا شکیبایی كارشناس 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
وجیهه عظیمیان دکتری 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)