میکروسکوپ نیروی اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/18

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه اصفهان
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :031-37932900
عنوان دستگاه :Atomic Force Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مطالعات سطح و مورفولوژی nm در حد نانومتر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مطالعات سطح و مورفولوژی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه 7:30 15:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : به طور كامل ازكارافتاده

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه نصیرایی كارشناس 031-37932900
قاسم دینی ترکمانی استاديار 031-37932900