ترازوی دیجیتال

تاریخ بروز رسانی : 1399/10/16

خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :051-38441628
عنوان دستگاه :Digital Weight Indicator
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :حداکثر برای 5 گرم با چهر دهم اشار بکار می رود
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن گرم 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
حداکثر برای 5 گرم با چهر دهم اشار بکار می رود توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حسین عبدالهی فرد كارشناس 051-38441628
محمد حسن زاده كارشناس 051-38441628
علی آقایی كارشناس 051-38441628
جلیل مرادی تكنسين 051-38441628