طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/15

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه هرمزگان
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :07633711027
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :طیف گیری از موادی که در ناحیه IR جذب دارند
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی و تشخص ساختار Transmittance(T%) بسته به بافت نمونه دارد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شناسایی مواد و ارائه طیف ها توسط آزمايشگاه 250000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فروغ رضوانی كارشناس 07633711027
رویا ملایی برجهری كارشناس 07633711027