طیف سنج پراش پرتو ایکس

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/01

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :44787720-40
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی عناصر و ترکیبات شدت (Count/sec) -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ثبت الگوی پراش (28) 4-7 درجه توسط آزمايشگاه 1500000
ثبت الگوی پراش همراه با شناسایی ترکیب(عادی با شناسایی فاز) توسط آزمايشگاه 1900000
تعیین FWHM توسط آزمايشگاه 100000
افزایش محدوده الگوی پراش به ازای هر 28 درجه توسط آزمايشگاه 100000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سمیرا باهمت شیروانه ده كارشناس 44787720-40