دستگاه برش مقاطع بسیار نازک

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/14

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :09302005766.....02126602467
عنوان دستگاه :Ultramicrotome
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه برشهای بسیارنازک از انواع نمونه های بیولوژیک و پلیمری سخت nm در حد 100-70 نانومتر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آماده سازی نمونه های بیولوژیک و برشگیری و رنگامیزی توسط آزمايشگاه
آماده سازی نمونه های بیولوژیک سوسپانسیونی و برشگیری و رنگامیزی توسط آزمايشگاه
آماده سازی نمونه های بیولوژیک و برشگیری ضخیم توسط آزمايشگاه
برشگیری نمونه های رزینی و سخت و شکننده توسط آزمايشگاه
برشگیری نمونه های پلیمری با نیتروژن مایع توسط آزمايشگاه
آماده سازی و برشگیری نمونه های فیلم و پودر و نخ با نیتروژن مایع و رزین توسط آزمايشگاه
آماده سازی و برشگیری نمونه های فیلم و پودر و نخ با رزین توسط آزمايشگاه
برشگیری از بلوکهای آماده نمونه و رنگامیزی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 10 13
9 17
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شمیم صمدیان دکتری 09302005766.....02126602467