دستگاه پلاروگراف

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/17

شماره تماس آزمایشگاه :32821000-026
عنوان دستگاه :Polarograph
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تنگستن ppm-ppb 0.01
مولیبدن ppm-ppb 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری تنگستن و مولیبدن در نمونه های محلول و جامد توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 16.:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
یگانه احمدزاده تبریزی كارشناس 32821000-026