چاپگر سه بعدی

تاریخ بروز رسانی : 1398/08/22

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03133931363
عنوان دستگاه :Three Dimensional Printer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :امکان ساخت قطعات از جنس ABS و PLA
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ابعاد میلیمتر حداکثر خطا 1 میلیمتر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ساخت مدل و یا ماکت توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی فروزمهر کارشناس ارشد 03133931363