میکروسکوپ روبشی لیزری هم‌کانون (کانفوکال)

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/26

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :026-32703536
عنوان دستگاه :Confocal Laser Scanning Microscope 
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی نمونه های شفاف ضخیم µm میکرومتر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بررسی نمونه های بیولوژی ضخیم توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي