دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

تاریخ بروز رسانی : 1399/11/14

خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :034-33257511
عنوان دستگاه :Differential Scanning Calorimeter 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ررسی رفتار حرارتی و تعیین نقطه ذوب تا دمای 600 درجه میکروژول --------

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بررسی رفتار حرارتی و تعیین نقطه ذوب تا فشار 60 بار توسط آزمايشگاه 2200000
بررسی رفتار حرارتی و تعیین نقطه ذوب از فشار 60 بار تا 90 بار توسط آزمايشگاه 2500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
لاله رضازاده كارشناس 034-33257511