کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

تاریخ بروز رسانی : 1399/11/14

خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :034-33257511
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری کیفی اجزاء نمونه، تعیین درجه خلوص مواد آلی و تعیین ساختار توسط آزمايشگاه 2500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
لاله رضازاده كارشناس 034-33257511