دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

تاریخ بروز رسانی : 1400/06/10

خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :034-33257511
عنوان دستگاه :Transmission Electron Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:به دلیل اتمام روغن مخصوص دستگاه (10-06-1400) تا اطلاع ثانوی خارج از سرویس می باشد. دانشگاه در حال تهیه روغن مورد نظر می باشد.

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری ابعاد، قطر، مرزدانه nm nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آماده سازی و عکسبرداری نمونه های پودری غیر مغناطیسی توسط آزمايشگاه 4300000
آماده سازی و عکسبرداری نمونه های پودری مغناطیسی توسط آزمايشگاه 5800000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : اولتراسونیک, میکروتوم و تریمر
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
لاله رضازاده كارشناس 034-33257511