دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

تاریخ بروز رسانی : 1398/08/27

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه زیست شناسی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07136321042
عنوان دستگاه :Gel Documentation Imaging System
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
DNA شدت (Count/sec) 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نمونه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 20 هر روز هفته به جز جمعه و تعطیلات رسمی
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شهرام بذرافشان مربي 07136321042