هود لامینار

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05152226013 داخلی 131
عنوان دستگاه :Laminar Flow Hood
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
لامپUV nm 253.7
فشار هوای پشت فیلتر پاسكال 15
سرعت هوای کابین زیر فیلتر M/S 0.3-0.6
مقدار نور کابین بر حسب لوکس Lx 600

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 15
یکشنبه 7:30 15
دوشنبه 7:30 15
سه شنبه 7:30 15
چهارشنبه 7:30 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فرحناز فالنجی کارشناس ارشد 05152226013 داخلی 131
مها مسعودی کارشناس ارشد 05152226013 داخلی 131