اتوکلاو

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05152226013 داخلی 131
عنوان دستگاه :Autoclave
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 121

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
به ازای یک ساعت و 30 دقیقه در اختيار قرار دادن دستگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 15
یکشنبه 7:30 15
دوشنبه 7:30 15
سه شنبه 7:30 15
چهارشنبه 7:30 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فرحناز فالنجی کارشناس ارشد 05152226013 داخلی 131
مها مسعودی کارشناس ارشد 05152226013 داخلی 131