میکروسکوپ الکترونی روبشی

تاریخ بروز رسانی : 1396/05/17

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :36139649-071
عنوان دستگاه :Scanning Electron Microscope
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :نمونه های ارسالی باید رسانای الکتریکی باشند. در غیر این صورت باید یک لایه از فلز رسانا مثل طلا روی نمونه لایه نشانی شود که این امر مستلزم پرداخت هزینه مازاد میباشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه دانه و ذرات پودر µm 0.5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تصویربرداری از سطح توسط آزمايشگاه 1000000
اندازه گیری ابعاد پودر توسط آزمايشگاه 0

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 16:00
یکشنبه 9:00 16:00
دوشنبه 9:00 16:00
سه شنبه 9:00 16:00
چهارشنبه 9:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : پوشش دهی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمدرضا صلح پور فرد كارشناس 36139649-071