دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :061-33331098
عنوان دستگاه :Transmission Electron Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :نمونه های با ضخامت کمتر از 100 نانومتر
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه ذره nm 0.34nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تصویر گیری توسط آزمايشگاه
آماده سازی نمونه پودری توسط آزمايشگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 14:30
یکشنبه 7:30 14:30
دوشنبه 7:30 14:30
سه شنبه 7:30 14:30
چهارشنبه 7:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سارا سعادتمند کارشناس ارشد 061-33331098