پمپ خلأ دیفیوژن

تاریخ بروز رسانی : 1400/05/04

سازمان مربوطه :دانشگاه فردوسی مشهد
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :05138804397
عنوان دستگاه :Diffusion Vacuum Pump
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:پمپ خلأ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تامین خلا به ازای هر یک ساعت توسط آزمايشگاه 240000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منصوره درخشی کارشناس ارشد 05138804397