طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/15

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :081-31402172
عنوان دستگاه :X-Ray Fluorescence Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :محدوده قابل آنالیز از Na تا U می باشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصدعناصرموجود درانواع نمونه به صورت نیمه کمی ppm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز کیفی و نیمه کمی عناصر و ارائه نتایج به صورت عنصری و اکسیدی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:30
یکشنبه 8:00 14:30
دوشنبه 8:00 14:30
سه شنبه 8:00 14:30
چهارشنبه 8:00 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه پرس
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مریم خانی نور کارشناس ارشد 081-31402172