کروماتوگراف گازی

تاریخ بروز رسانی : 1399/02/15

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه فرآورده های نفتی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02156716902-02156713550
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین کیفی و کمی ترکیبات هیدروکربنی درصد وزنی -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین ترکیبات هیدروکربنی در سوخت (بنزینی) به روش کروماتوگرافی گازی GC (به¬صورت جزء به جزء) توسط آزمايشگاه
تعیین کیفی و کمی موادشیمیایی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 16:00
یکشنبه 7:30 16:00
دوشنبه 7:30 16:00
سه شنبه 7:30 16:00
چهارشنبه 7:30 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مسلم مشایخی کارشناس ارشد 02156716902-02156713550
معظمه شهیدی کارشناس ارشد 02156716902-02156713550