آون

تاریخ بروز رسانی : 1398/03/30

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07633330223
عنوان دستگاه :Oven
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1 درجه

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
بررسی مقاومت در برابر گرما توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 14
یکشنبه 8 14
دوشنبه 8 14
سه شنبه 8 14
چهارشنبه 8 14
پنجشنبه 8 13
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سیما جعفری برزکی كارشناس 07633330223
معصومه محمودی قلعه قاضی كارشناس 07633330223