خوانش گر میکروپلیت

تاریخ بروز رسانی : 1399/06/02

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه هرمزگان
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :07633711027
عنوان دستگاه :Microplate Reader
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :محدوه ی اندازه گیری بین 400 تا 700 نانو متر
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب Absorbance برحسب نوع نمونه

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری جذب توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 13
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فروغ رضوانی كارشناس 07633711027
رویا ملایی برجهری كارشناس 07633711027