کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

تاریخ بروز رسانی : 1399/06/02

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه هرمزگان
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :07633711027
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :تزریق مواد نیمه قطبی تا غیر قطبی
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های غیر قطبی تا نیمه قطبی ppm-ppb ppb

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ترکیبات فرار توسط آزمايشگاه 3500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رویا ملایی برجهری كارشناس 07633711027
فروغ رضوانی كارشناس 07633711027