کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1399/06/02

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه هرمزگان
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :07633711027
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , ساير
محدودیت های دستگاه :قطبیت مواد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سموم مایکوتوکسین ppm-ppb بسته به نوع سم
هورمون های گیاهی ppb 0.0125ppb

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری سموم مایکوتوکسین اسیدهای آلی توسط آزمايشگاه 1500000
هورمون های گیاهی مانند اکسین جبرلیک اسید توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فروغ رضوانی كارشناس 07633711027
رویا ملایی برجهری كارشناس 07633711027