میکروسکوپ نیروی اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1399/12/26

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , ساختار , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :026-32703536
عنوان دستگاه :Atomic Force Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توپوگرافی سطوح µm نانومتر

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
توپوگرافی سطوح توسط آزمايشگاه 1200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
پروین هادیان كارشناس 026-32703536