دستگاه سنجش مقاومت زمین

تاریخ بروز رسانی : 1399/04/02

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07633330223
عنوان دستگاه :Earth Resistance Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه‌گیری مقاومت سیم زمین Ω 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه‌گیری مقاومت سیم زمین توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
معصومه محمودی قلعه قاضی كارشناس 07633330223
مهرنوش مهجورآزاد كارشناس 07633330223