دستگاه تقطیر اتمسفری

تاریخ بروز رسانی : 1399/02/15

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه فرآورده های نفتی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02156716902-02156713550
عنوان دستگاه :Atmospheric Distillation
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دامنه دمای تقطیر درجه سانتیگراد 1
حجم بازیافت و باقیمانده ml 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تقطیر در فشار اتمسفر توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 16:00
یکشنبه 7:30 16:00
دوشنبه 7:30 16:00
سه شنبه 7:30 16:00
چهارشنبه 7:30 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رضا فرحانی صدر 02156716902-02156713550
مسلم مشایخی کارشناس ارشد 02156716902-02156713550
مهدی کاظمی كارشناس 02156716902-02156713550