دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

تاریخ بروز رسانی : 1399/02/15

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه فرآورده های نفتی
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02156716902-02156713550
عنوان دستگاه :Closed Cup Flash Point Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نقطه اشتعال بسته درجه سانتیگراد 0.5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه¬گیری نقطه اشتعال به روش بسته پنسکی مارتینز توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 16:0
یکشنبه 7:30 16:0
دوشنبه 7:30 16:0
سه شنبه 7:30 16:0
چهارشنبه 7:30 16:0
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رضا فرحانی صدر 02156716902-02156713550
مهدی کاظمی كارشناس 02156716902-02156713550