کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/27

شماره تماس آزمایشگاه :061-33337455
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ppm -----------

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز کمی توسط آزمايشگاه 600000
آنالیز کیفی توسط آزمايشگاه 600000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 13:00
یکشنبه 7:30 13:00
دوشنبه 7:30 13:00
سه شنبه 7:30 13:00
چهارشنبه 7:30 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : آون چیلر, دتکتور الکتروکمیکال
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مینو برزکار كارشناس 061-33337455
زهرا موسوی نیاز كارشناس 061-33337455