دستگاه آب دیونیزه ساز

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/25

شماره تماس آزمایشگاه :061-33337455
عنوان دستگاه :Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد ------ ندارد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه آب دیونیزه توسط آزمايشگاه 20000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
اسماء زیادی كارشناس 061-33337455
مریم زیادی كارشناس 061-33337455
مینو برزکار كارشناس 061-33337455
علی نخستین كارشناس 061-33337455