کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1399/05/13

شماره تماس آزمایشگاه :32821000-026
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سموم و آفت کش ها ppm 10

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری سموم و آفت کش ها در نمونه های گیاهی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد برخی کارشناس ارشد 32821000-026
زهرا ملکی کارشناس ارشد 32821000-026
شبنم نجفی اصلی پاشاکی دکتری 32821000-026