طیف سنج پراش پرتو ایکس

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/28

خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :023-31532330
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :عدم توانایی درصد عناصر موجود در ماده
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری دانه با FWHM nm تقریبی

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انجام آزمون و بررسی و آنالیز فاز و پیک توسط آزمايشگاه 600000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:30
یکشنبه 8:00 15:30
دوشنبه 8:00 15:30
سه شنبه 8:00 15:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مریم حسن زاده مها کارشناس ارشد 023-31532330
احسان اله شاهی کارشناس ارشد 023-31532330