طیف سنج پراش پرتو ایکس

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :32821000-026
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:هر ماده بلورین که متبلور شده باشد پیک آن توسط دستگاه داده می شود.

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هر نوع ماده بلورین ------ کیفی می باشد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تفسیر گراف توسط آزمايشگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 14:00
یکشنبه 9:00 14:00
دوشنبه 9:00 14:00
سه شنبه 9:00 14:00
چهارشنبه 9:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : خنک کننده , اتوسمپلر, کپسول اتان و ارگون