سیستم خدمات پردازش موازی

تاریخ بروز رسانی : 1401/03/24

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :۰۳۱۳۳۹۱۳۹۲۴
عنوان دستگاه :Parallel Processing Services
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :ندارد
توضیحات:
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
امیر خورسندی کوهانستانی استاديار ۰۳۱۳۳۹۱۳۹۲۴