هات پلیت و همزن مغناطیسی

تاریخ بروز رسانی : 1401/12/25

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :38381939
عنوان دستگاه :Magnetic Hotplate Stirrer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
حل کردن مواد ،یکنواخت کردن و گرم کردن نمونه ها با ایجاد گرما و میدان مغناطیسی- توسط مگنت توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 08:00 14:00
یکشنبه 08:00 14:00
دوشنبه 08:00 14:00
سه شنبه 08:00 14:00
چهارشنبه 08:00 14:00
پنجشنبه 08:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سوسن کاشانی کارشناس ارشد 38381939
هانیه نداف کارشناس ارشد 38381939
عباس علی بخشی دکتری 38381939