طیف سنج پراش پرتو ایکس

تاریخ بروز رسانی : 1399/02/31

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه لرستان
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :066-33120665
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سایز nm 1
زاویه درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین ساختار ریستال ب همراه شناسایی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 15
یکشنبه 8 15
دوشنبه 8 15
سه شنبه 8 15
چهارشنبه 8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فریبا نظری سرنجه دکتری 066-33120665
داریوش میرزایی دکتری 066-33120665