کوره الکتریکی

تاریخ بروز رسانی : 1401/08/30

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05147011196-05147011201-05147011239
عنوان دستگاه :Electric Furnace 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
حرارت دادن ترکیبات دردماهای بسیار بالا (تا600درجه) در اختيار قرار دادن دستگاه 400000
حرارت دادن ترکیبات دردماهای بسیار بالا (تا1200درجه) در اختيار قرار دادن دستگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 15
یکشنبه 8 15
دوشنبه 8 15
سه شنبه 8 15
چهارشنبه 8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
اکرم رمضانزاده کارشناس ارشد 05147011196-05147011201-05147011239
طالب اسمی زاده كارشناس 05147011196-05147011201-05147011239