آسیاب چرخشی

تاریخ بروز رسانی : 1397/02/23

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :05147011196-05147011201-05147011239
عنوان دستگاه :Rotary Mill
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آسیاب نمونه توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 15
یکشنبه 8 15
دوشنبه 8 15
سه شنبه 8 15
چهارشنبه 8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سوسن کامل رحیمی كارشناس 05147011196-05147011201-05147011239