دستگاه اندازه گیری پی اچ

تاریخ بروز رسانی : 1401/08/30

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :05147011196-05147011201-05147011239
عنوان دستگاه :pH Meter 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین pH محلول ها توسط آزمايشگاه 150000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 15
یکشنبه 8 15
دوشنبه 8 15
سه شنبه 8 15
چهارشنبه 8 15
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
اکرم رمضانزاده کارشناس ارشد 05147011196-05147011201-05147011239