دستگاه اندازه گیری پی اچ

خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :034-42306860 - 034-42333543-4
عنوان دستگاه :pH Meter 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
پنجشنبه 8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
اصغر عسکرپورکبیر كارشناس 034-42306860 - 034-42333543-4
جواد یاراحمدی كارشناس 034-42306860 - 034-42333543-4
عبدالحمید هاتفی مهرجردی دانشيار 034-42306860 - 034-42333543-4