آسیاب دیسکی

تاریخ بروز رسانی : 1396/12/19

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02122300987
عنوان دستگاه :Disk Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آماده سازی نمونه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00 همه روزه غیر از ایام تعطیل
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رحیم حزش تكنسين 02122300987