آسیاب مخلوط کن

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/06

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه شیراز
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07136137182
عنوان دستگاه :Mixer Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خرد کردن مواد در حد میکرون توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سمانه ادیبی كارشناس 07136137182
وحیده شیخی علی آباد كارشناس 07136137182